Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký vàng mã để in. Lĩnh vực báo chí, xuất bản
2 Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
3 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế thi công dự án CNTT, BCVT Lĩnh vực thẩm tra, thẩm định các dự án, hoạt động về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
4 Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet. Lĩnh vực báo chí, xuất bản
5 Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án. Lĩnh vực thẩm tra, thẩm định các dự án, hoạt động về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
6 Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
7 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực báo chí, xuất bản
8 Thủ tục chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
9 Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
10 Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo Lĩnh vực báo chí, xuất bản
11 Thủ tục chấp thuận họp báo tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
12 Thủ tục chấp thuận việc trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực báo chí, xuất bản
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Lĩnh vực báo chí, xuất bản
15 Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
16 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in Lĩnh vực báo chí, xuất bản
17 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in gia công cho nước ngoài Lĩnh vực báo chí, xuất bản
18 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực báo chí, xuất bản
19 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực báo chí, xuất bản
20 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin Lĩnh vực báo chí, xuất bản

Hiển thị 1 - 20 of 34 kết quả.
của 2