Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký vàng mã để in. Lĩnh vực báo chí, xuất bản
2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được hoặc hết hạn (phạm vi nội tỉnh) Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
3 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (phạm vi nội tỉnh/chi nhánh/văn phòng đại diện) Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
4 Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
5 Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
6 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
7 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực báo chí, xuất bản
8 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
9 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
10 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
11 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
12 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
13 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế thi công dự án CNTT, BCVT Lĩnh vực thẩm tra, thẩm định các dự án, hoạt động về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
14 Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet. Lĩnh vực báo chí, xuất bản
15 Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án. Lĩnh vực thẩm tra, thẩm định các dự án, hoạt động về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
16 Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
17 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực báo chí, xuất bản
18 Thủ tục chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
19 Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực báo chí, xuất bản
20 Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo Lĩnh vực báo chí, xuất bản

Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.
của 3