Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp phép phát hình đi quốc tế cho các đoàn phóng viên nước ngoài Lĩnh vực hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài
2 Cấp xác nhận/cấp xác nhận bổ sung/gia hạn sổ mua hàng miễn thuế cho tập thể và viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Lĩnh vực công tác lãnh sự
3 Nộp và trả hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu Lĩnh vực công tác lãnh sự
4 Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) Lĩnh vực công tác lãnh sự
5 Thủ tục trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Lĩnh vực công tác lãnh sự
6 Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực công tác lãnh sự
7 Thủ tục trình khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực công tác lãnh sự
8 Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc Lĩnh vực công tác lãnh sự
9 Thủ tục xác nhận đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ dùng cho người nước ngoài là nhân viên của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng Lĩnh vực công tác lãnh sự
10 Thủ tục đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu Lĩnh vực công tác lãnh sự
11 Thủ tục đề nghị chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu Lĩnh vực công tác lãnh sự
12 Thủ tục đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý thành phố ĐN Lĩnh vực công tác lãnh sự
13 Trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) Công tác lãnh sự - UBND Thành phố
14 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Công tác lãnh sự - UBND Thành phố
15 Trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành phố Đà Nẵng Công tác lãnh sự - UBND Thành phố
16 Trình cấp, gia hạn chứng minh thư (CMT) và thẻ tạm trú (TTT) cho viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Lĩnh vực công tác lãnh sự
17 Trình khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài Công tác lãnh sự - UBND Thành phố
18 Trình mời người nước ngoài vào làm việc Công tác lãnh sự - UBND Thành phố
19 Đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài Lĩnh vực công tác lãnh sự

Hiển thị 19 kết quả.
của 1