Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục Giáo dục
2 Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục Giáo dục - Huyện
3 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục Giáo dục
4 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục Giáo dục - Huyện
5 Công nhận Công chức quản lý nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Huyện
6 Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân Giáo dục
7 Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân Giáo dục - Huyện
8 Giải quyết chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng Giáo dục - Huyện
9 Giải quyết tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác Giáo dục - Huyện
10 Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng Giáo dục
11 Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác Giáo dục
12 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Giáo dục
13 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) Giáo dục
14 Giải thể trường Tiểu học tư thục Giáo dục - Huyện
15 Giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục
16 Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục Giáo dục - Huyện
17 Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục
18 Giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Huyện
19 Giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ) Giáo dục
20 Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục

Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2