Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chuyển Văn phòng đại diện thành Chi nhánh hoặc chuyển Chi nhánh thành Văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực Dịch vụ thương mại
2 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
3 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
4 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực Dịch vụ thương mại
5 Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
6 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Lĩnh vực Dầu khí
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Cấp Giấy phép bán buôn rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
15 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
16 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
18 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất Lĩnh vực Hóa chất
19 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu: Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị hủy bỏ) Lĩnh vực An toàn thực phẩm
20 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Hiển thị 1 - 20 of 122 kết quả.
của 7