Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
2 Công bố việc khám sức khỏe theo Điều 12 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe Cấp giấy chứng nhận khám bệnh
3 Cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm Cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo, phụ gia thực phẩm
4 Cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP Cấp chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc GSP
5 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu Đủ điều kiện
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
7 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP Cấp chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP
8 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP Cấp chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP
9 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Cấp chứng chỉ hành nghề Dược
10 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
11 Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Cấp giấy phép đủ điều kiện VSATTP
12 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y mẫu vi sinh học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người Đủ điều kiện
13 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể , hài cốt, tro cốt Y tế dự phòng và môi trường - KDYTQT
14 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế Y tế dự phòng và môi trường - KDYTQT
15 Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với tàu bay Đủ điều kiện
16 Cấp giấy chứng nhận xử lý, miễn xử lý vệ sinh tàu, thuyền Đủ điều kiện
17 Cấp giấy phép chứng mắc bệnh tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học(trừ những trường hợp đối tượng được qui định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tu liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) Cấp giấy chứng nhận khám bệnh
18 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Hiển thị 1 - 20 of 66 kết quả.
của 4