Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (Nguồn vốn ngân sách) Lĩnh vực xây dựng
2 Cho phép tổ chức đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực xây dựng
3 Chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực xây dựng
4 Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Lĩnh vực xây dựng
5 Cấp Chứng chỉ hành nghề định giá Lĩnh vực xây dựng
6 Cấp Giấy Xác nhận quy hoạch Lĩnh vực Kiến Trúc
7 Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng Lĩnh vực xây dựng
8 Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng Lĩnh vực xây dựng
9 Cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
10 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 1 Lĩnh vực Kiến Trúc
11 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 Lĩnh vực Kiến Trúc
12 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Lĩnh vực xây dựng
13 Cấp phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
14 Cấp phép đấu nối hoặc thỏa thuận đấu nối điện chiếu sáng công cộng Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
15 Kiểm tra công tác nghiệm thu Lĩnh vực xây dựng
16 Nhận bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác và sử dụng Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
17 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
18 Tham mưu đề xuất UBND thành phố quyết định địa điểm xây dựng công trình Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
19 Thay đổi tên chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực xây dựng
20 Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực xây dựng

Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3