Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Bổ nhiệm công chứng viên Bổ trợ tư pháp
2 Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là động sản, văn bản khai nhận di sản thừa kế là động sản Hành chính tư pháp - Huyện
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính tư pháp - Huyện
4 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ văn bản song ngữ Hành chính tư pháp - Huyện
5 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Hành chính tư pháp - Huyện
6 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Hành chính tư pháp - Huyện
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Hành chính tư pháp - Huyện
8 Công nhận việc kết hôn đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài Hành chính tư pháp
9 Công nhận việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
10 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (mới) Lý lịch tư pháp
11 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Hành chính tư pháp
12 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Hành chính tư pháp - Huyện
13 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Hành chính tư pháp - Huyện
14 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch (có yếu tố nước ngoài) Nhóm khác
15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
17 Cấp bản sao từ sổ gốc, cấp bản sao từ bản chính các giấy tờ hộ tịch Nhóm khác
18 Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam Quốc tịch
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Hộ tịch

Hiển thị 1 - 20 of 98 kết quả.
của 5