Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp Giấy Xác nhận quy hoạch Cấp phép xây dựng cấp Sở
2 Cấp Giấy phép xây dựng công trình Cấp phép xây dựng cấp Sở
3 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng cấp Sở
4 Cấp giấy chứng nhận biển số nhà Lĩnh vực đất đai và nhà ở
5 Cấp giấy chứng nhận số nhà Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
6 Cấp giấy phép công trình ngầm đô thị Cấp phép xây dựng cấp Sở
7 Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng cấp Sở
8 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
9 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng nhà ở và đất đai
10 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
12 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
13 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
14 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
15 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng nhà ở và đất đai
16 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
17 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
18 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
19 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
20 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng nhà ở và đất đai

Hiển thị 1 - 20 of 59 kết quả.
của 3