Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp lại do bị mất, hư hỏng và cấp đổi do có thay đổi hoặc bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Vệ sinh an toàn thực phẩm
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
3 Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn thực phẩm
4 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm đã được cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định hiện hành An toàn thực phẩm
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở, đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất An toàn thực phẩm
7 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với hộ kinh doanh cá thể - phòng Y tế) Vệ sinh an toàn thực phẩm
8 Tự công bố sản phẩm An toàn thực phẩm

Hiển thị 8 kết quả.
của 1