Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Báo cáo việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
2 Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
3 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Lĩnh vực dạy nghề
4 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục - UBND Liên thông SLĐTBXH
5 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Lĩnh vực dạy nghề
6 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục - UBND Liên thông SLĐTBXH
7 Cấp Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
8 Cấp Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - UBND Liên thông SLĐTBXH
9 Cấp Giấy phép hoạt động Giới thiệu việc làm Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
10 Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
11 Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - UBND Liên thông SLĐTBXH
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Lĩnh vực dạy nghề
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Lĩnh vực dạy nghề
14 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
15 Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
16 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
17 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - UBND Liên thông SLĐTBXH
18 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
19 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Lĩnh vực bảo trợ xã hội
20 Giải quyết chính sách trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực người có công

Hiển thị 1 - 20 of 94 kết quả.
của 5