Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chia Công ty TNHH hai thành viên trở lên Lĩnh vưc quản lý doanh nghiệp
2 Chia Công ty TNHH một thành viên Lĩnh vưc quản lý doanh nghiệp
3 Chia Công ty cổ phần Lĩnh vưc quản lý doanh nghiệp
4 Chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhưởng thành lập tổ chức kinh tế tiếp tục triển khai dự án. Lĩnh vực đầu tư
5 Chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng Lĩnh vực đầu tư
6 Chuyển nhượng dự án đầu tư không gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng Lĩnh vực đầu tư
7 Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên Lĩnh vưc quản lý doanh nghiệp
8 Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần Lĩnh vưc quản lý doanh nghiệp
9 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vưc quản lý doanh nghiệp
10 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư
11 Chấp thuận chủ trương của Quốc hội đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư Lĩnh vực đầu tư
12 Chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (trong hàng rào Khu CNC) Lĩnh vực xây dựng
13 Có ý kiến về thiết kế cơ sở Lĩnh vực xây dựng
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư
15 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài lần đầu theo hình thức đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài Lĩnh vực lao động
16 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp Lĩnh vực lao động
17 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động Lĩnh vực lao động
18 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại Lĩnh vực lao động
19 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng Lĩnh vực lao động
20 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam Lĩnh vực lao động

Hiển thị 1 - 20 of 95 kết quả.
của 5