Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) TDTT có phạm vi hoạt động trong thành phố Lĩnh vực thể thao
2 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Lĩnh vực thể thao
5 Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương và đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam Lĩnh vực văn hóa
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Lĩnh vực văn hóa
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao/ Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Lĩnh vực thể thao
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Lĩnh vực thể thao
9 Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Lĩnh vực văn hóa
10 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Lĩnh vực văn hóa
11 Cấp giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Lĩnh vực văn hóa
12 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Lĩnh vực văn hóa
13 Cấp giấy phép hoạt động vũ trường Lĩnh vực văn hóa
14 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Lĩnh vực văn hóa
15 Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực văn hóa
16 Cấp giấy phép phát hành, sản xuất – nhập khẩu, lưu hành băng, đĩa ca nhạc – sân khấu, phim nhựa – băng đĩa phim Lĩnh vực văn hóa
17 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Lĩnh vực văn hóa
18 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Lĩnh vực văn hóa
19 Cấp giấy phép phổ biến phim Lĩnh vực văn hóa
20 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Lĩnh vực văn hóa

Hiển thị 1 - 20 of 51 kết quả.
của 3