Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Xác nhận bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
2 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn Dân quân tự vệ
3 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết Dân quân tự vệ
4 Xác nhận đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp

Hiển thị 4 kết quả.