Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chuyển hộ khẩu Hộ khẩu
2 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Hộ khẩu
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
4 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa thông tin
5 Cấp lại (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
6 Cấp lại ,cấp đổi sổ hộ khẩu Hộ khẩu
7 Cấp lại Chứng minh nhân dân (bị mất chứng minh nhân dân) Chứng minh nhân dân
8 Cấp lần đầu Chứng minh nhân dân Chứng minh nhân dân
9 Cấp đổi Chứng minh nhân dân Chứng minh nhân dân
10 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
11 Nhập hộ khẩu thường trú từ nơi khác đến Hộ khẩu
12 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
13 Tách sổ hộ khẩu Hộ khẩu
14 Tách sổ hộ khẩu Hộ khẩu
15 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Hộ khẩu
16 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu Hộ khẩu
17 Đăng ký hộ khẩu thường trú trẻ mới sinh Hộ khẩu
18 Đăng ký hộ khẩu trở lại gốc cũ Hộ khẩu
19 Đăng ký sinh Hộ khẩu
20 Đăng ký sinh trễ hạn Hộ khẩu

Hiển thị 20 kết quả.
của 1