Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố Bảo trợ xã hội
2 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố Bảo trợ xã hội
3 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật Bảo trợ xã hội
4 Cấp mới bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Người có công
5 Cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Người có công
6 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Người có công
7 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Người có công
8 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Bảo trợ xã hội
9 Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Bảo trợ xã hội
10 Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
11 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP Người có công
12 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách Người có công
13 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND Người có công
14 Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến Người có công
15 Giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ Người có công
16 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần Người có công
17 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần Người có công
18 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần - Quận Người có công
19 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến Người có công
20 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công

Hiển thị 1 - 20 of 90 kết quả.
của 5