Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Đăng ký tàu cá
2 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV Thủy sản
3 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV. Thủy sản - Huyện
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Đăng ký tàu cá
5 Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản( lần đầu) Khai thác thủy sản
6 Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV. Thủy sản - Huyện
7 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
8 Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV Thủy sản
9 Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV Thủy sản
10 Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV. Thủy sản - Huyện
11 Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
12 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đăng kiểm tàu cá
13 Thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác Khai thác thủy sản
14 Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thức ăn, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản Thủy sản
15 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Khai thác thủy sản
16 Đăng ký cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá đối với tàu cá dưới 20 cv đối với tàu cá đang mang đăng ký Đà Nẵng chuyển quyền sở hữu Thủy sản
17 Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV. Thủy sản - Huyện
18 Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV Thủy sản
19 Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá Đăng ký thuyền viên
20 Đăng ký tàu cá (cấp lại) Đăng ký tàu cá

Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2