Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cho phép tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng hoặc đăng ký thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
2 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
3 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ UBND
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Lĩnh vực quản lý công nghệ
5 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
6 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ UBND
7 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
8 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
9 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Lĩnh vực quản lý công nghệ
10 Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
11 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
12 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
13 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
14 Khai báo thiết bị X-quang Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
15 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
16 Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
17 Thẩm định công nghệ dự án đầu tư Lĩnh vực quản lý công nghệ
18 Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ) Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
19 Thủ tục Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo và lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
20 Thủ tục Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo và lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2