Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
2 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
3 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
4 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định Lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa
5 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
6 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
7 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực Đào tạo, Sát hạch Cấp giấy phép lái xe
8 Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
9 Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm) Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
10 Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
11 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
12 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Lần thay đổi nội dung trong giấy phép) Lĩnh vực quản lý vận tải
13 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã Lĩnh vực quản lý vận tải
14 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Đối với Hộ kinh doanh Lĩnh vực quản lý vận tải
15 Cấp Giấy phép liên vận Quốc tế Việt Nam – Lào - Campuchia (CLV) đối với phương tiện phi thương mại Lĩnh vực quản lý vận tải
16 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia (CLV) cho phương tiện kinh doanh vận tải Lĩnh vực quản lý vận tải
17 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Campuchia cho phương tiện phi thương mại Lĩnh vực quản lý vận tải
18 Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch Lĩnh vực Đào tạo, Sát hạch Cấp giấy phép lái xe
19 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
20 Cấp Giấy phép sử dụng hành lang bảo vệ luồng Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông

Hiển thị 1 - 20 of 123 kết quả.
của 7