Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp Giấy chứng nhận số nhà Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
2 Cấp Giấy phép cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã Giao thông vận tải
3 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
4 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (trừ các các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn) Giao thông vận tải
5 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
6 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng Giao thông vận tải
7 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt Giao thông vận tải
8 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
9 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
10 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà Giao thông vận tải
11 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
12 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền Giao thông vận tải
13 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
14 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp Giao thông vận tải
15 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để đỗ xe ô tô con, để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
16 Cấp giấy phép thi công các công trình liên quan khác. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
17 Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
18 Cấp giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
19 Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện
20 Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải - Huyện

Hiển thị 1 - 20 of 53 kết quả.
của 3