Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Lĩnh vực Đất đai
2 Chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
3 Chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
4 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
5 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
6 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
7 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
8 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
9 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
10 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
11 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
12 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
13 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
14 Gia hạn sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai
15 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
16 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
17 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
18 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
19 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
20 Giao đất, cho thuê đất Lĩnh vực Đất đai

Hiển thị 1 - 20 of 59 kết quả.
của 3