Xây dựng bờ thành quá cao tại trường TH Bế Văn Đàn (15/11/2018) Kính gửi lãnh đạo các ban ngành, Tôi xin được kiến nghị một việc như sau: ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Yêu cầu theo dõi và thúc đẩy tiến độ công trình tuyến ... (14/11/2018) Xin chào! Theo như lời phản ảnh nhiều người dân trước đây kiệt 149 Lê Đình ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mã số hồ sơ: 1542293812825 Cơ quan: UBND phường Khuê Trung Ngày nộp: 15-11-2018 22:06:07 Ngày trả: 15-11-2018 22:26:00 (Sớm hạn)