Cần bắt điện đường tại vị trí 616 Trưng Nữ Vương (14/09/2018) Kính đề nghị UBND thành phố và UBND quận Hải Châu quan tâm đoạn đường tại ... Đã chuyển UBND quận Hải Châu
Chưa thảm nhựa tại đường Cao Hồng Lãnh gây khó khăn cho ... (18/09/2018) Trường THPT Võ Chí Công địa chỉ tại đường Cao Hồng Lãnh, phường Hòa Quý, ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký lại khai sinh Mã số hồ sơ: 1537328656523 Cơ quan: UBND phường An Khê Ngày nộp: 19-09-2018 10:45:45 Ngày trả: 19-09-2018 10:50:00 (Sớm hạn)