Hành khách gây rối trên xe buýt số 05 (18/06/2018) Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng Tôi là hành khách thường ... Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã trả lời
Quy hoạch quỹ đất cho công viên sinh hoạt công cộng trở ... (06/06/2018) Kính gửi HĐND, UBNB Tp Đà Nẵng và các Sở Ban Ngành ! Trên địa bàn thành phố ... Công dân gửi bình luận (2)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20 CV Mã số hồ sơ: 1528857755342 Cơ quan: UBND quận Sơn Trà Ngày nộp: 13-06-2018 09:41:00 Ngày trả: 18-06-2018 21:57:00 (Đúng hạn)