Rác đổ ra đường trên đường Trần Cao Vân (14/06/2018) Hằng ngày tại tuyến đường Trần Cao Vân gần Mẹ Nhu không có thùng rác để người ... Đã chuyển UBND quận Thanh Khê
Cơ sở chữa bệnh chui (21/07/2016) Tại địa chỉ 28 Phước Mỹ 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà có ông Lê Duy Long ... Công dân gửi bình luận (6)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký kết hôn Mã số hồ sơ: 1529376174366 Cơ quan: UBND phường Phước Ninh Ngày nộp: 19-06-2018 09:41:00 Ngày trả: 21-06-2018 17:03:00 (Sớm hạn)