Đăng ký tài khoản công dân bằng tin nhắn SMS

 • 1
  Nhắn tin tới tổng đài dịch vụ công theo cú pháp:
  TK,Ho va ten,soCMND,NgaySinh hoặc TK;Ho va ten;soCMND;NgaySinh
  Và gửi đến số 8188
  Trong đó, ngày sinh có định dạng dd/MM/yyyy hoặc dd.MM.YYYY
 •                  Ví dụ: nhắn tin [TK,Nguyễn Văn A,201499999,20/12/1990] để đăng ký tài khoản Nguyễn Văn A.
 • 2
  Sau khi đăng ký thành công, Tổng đài dịch vụ công sẽ nhắn tin phản hồi tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử.
 •  
 • 3
  Công dân có thể sử dụng tài khoản được cung cấp để sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến. Ở lần đầu tiên, công dân cần thực hiện điền thêm thông tin cá nhân còn thiếu (nếu có) trước khi nộp hồ sơ.
 •  
 • 4
  Để nhận kết quả lần đầu tiên, công dân mang các giấy tờ có chứng nhận pháp lý (CMND hoặc Hộ chiếu) đến bộ phận trả kết quả một cửa để thực hiện xác thực thông tin tài khoản. Việc xác thực này chỉ cần thực hiện duy nhất 01 lần duy nhất.
 •