Thanh toán trực tuyến

 • 1
  Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với một số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.
  Để sử dụng hình thức thanh toán này, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại video bên dưới hoặc tệp tin Hướng dẫn sử dụng đính kèm
 •  
 • 2
 •  
 • 3
  HDSD: File đính kèm
 •