Đại lý dịch vụ công trực tuyến

✥ UBND thành phố Đà Nẵng đã hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) triển khai chức năng Đại lý Dịch vụ công trực tuyến, cho phép tổ chức, công dân có thể nộp/nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công qua các bưu cục, bưu điện Đà Nẵng (bao gồm cả phí, lệ phí thực hiện thủ tục) theo Quyết định 45/2016/TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

✥ Tổ chức, công dân có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại đường dẫn https://egov.danang.gov.vn/DailyDVC và tham khảo thêm tại Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

✥ Tài liệu hướng dẫn: tải tại đây