Thanh toán phí/lệ phí qua hình thức chuyển khoản

 • 1
  Sau khi Công dân/Doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ở màn hình hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ hoặc thông báo kết quả nộp hồ sơ thành công, Công dân/Doanh nghiệp nhấn nút Thanh toán phí/lệ phí.
 •  
 • 2
  Xác định mục phí/lệ phí cần thanh toán. Chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản qua ngân hàng(Công dân/Doanh nghiệp hoàn thành nghiệp vụ chuyển khoản qua ngân hàng với thông tin đơn vị thụ hưởng trước khi thực hiện bước này)
 •  
 • 3
  Chọn tệp tin chứng từ số(biên lai chuyển tiền, ủy nhiệm chi,..) chứng minh đã thanh toán ở mục Hóa đơn thanh toán. Sau đó nhấn vào nút Lưu ở bên dưới màn hình để đăng tải(upload) lên hệ thống.
 •  
 • 4
  Hệ thống ghi nhận và thông báo mục phí/lệ phí đã thanh toán đang ở trạng thái chờ cán bộ ở đơn vị nhận hồ sơ kiểm tra và xác nhận
 •