Hành khách gây rối trên xe buýt số 05 (18/06/2018) Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng Tôi là hành khách thường ... Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã trả lời
Quy hoạch quỹ đất cho công viên sinh hoạt công cộng trở ... (06/06/2018) Kính gửi HĐND, UBNB Tp Đà Nẵng và các Sở Ban Ngành ! Trên địa bàn thành phố ... Công dân gửi bình luận (2)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mã số hồ sơ: 1529325829132 Cơ quan: UBND phường Hòa An Ngày nộp: 18-06-2018 19:53:04 Ngày trả: 18-06-2018 20:04:00 (Sớm hạn)