Nhà K61/02/11 Đỗ Quang xây dựng lấn chiếm không gian (11/07/2019) Hiện số nhà K61/02/11 Đỗ Quang, Vinh Trung, Thanh Khê đnag cải tạo lấn chiếm ... Đã chuyển UBND quận Thanh Khê
Quán cơm Thanh Vinh địa chỉ 535 Âu Cơ xả nước thải gây ... (09/07/2019) Tháng 11/2018 tôi có phản ánh Quán cơm Thanh Vinh, 535 Âu Cơ, tổ 77, phường ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) Mã số hồ sơ: 1563700419846 Cơ quan: UBND phường Nại Hiên Đông Ngày nộp: 21-07-2019 16:10:00 Ngày trả: 21-07-2019 16:16:00 (Sá»›m hạn)