Kuuho_Cơ sở điện lạnh 511 Cách Mạng Tháng Tám hoạt động ... (22/05/2020) Tôi xin phản ánh cơ sở điện lạnh 511 Cách Mạng Tháng Tám sửa điện lạnh container ... Đã chuyển UBND quận Cẩm Lệ
Góp ý cách sử dụng từ trong một số VB của Sở Giáo dục ... (10/04/2020) Đã 2 lần tôi đọc các văn bản do Sở GDĐT ban hành, trong đó nội dung đề cập ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Xác nhận tình trạng nhà, đất Mã số hồ sơ: 000.20.23.H17-200529-0001 Cơ quan: UBND phường Hòa An Ngày nộp: 29-05-2020 07:54:00 Ngày trả: 01-06-2020 18:35:00 (Đúng hạn)