Trụ điện đổ ngã tại kiệt 82 Nguyễn Lương Bằng (16/04/2018) Trụ điện sắp đổ gãy tại kiệt 82 Nguyễn Lương Bằng rất nguy hiểm, dây cáp ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Xây dựng cơ sở xưởng cưa gây bụi bặm tại Ngã 4 Nguyễn ... (14/04/2018) Cơ sở đặt xưởng chế biến gỗ trong khu dân cư tại Ngã 4 Nguyễn Cơ Thạch và ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai tử Mã số hồ sơ: 1524281415735 Cơ quan: UBND phường Nam Dương Ngày nộp: 21-04-2018 10:28:00 Ngày trả: 21-04-2018 16:12:00 (Sớm hạn)