Thu phí khách du lịch cao tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (18/01/2020) Vào khoảng 10:40-10:55 ngày 17/1/2020. Một khách du lịch quên đồ tại đỉnh ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Cống tràn trên đường Thế Lữ (20/12/2019) Kính gửi: UBND quận Sơn Trà UBND phường An Hải ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp mới và cấp lại do hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mã số hồ sơ: 000.00.24.H172001140009 Cơ quan: UBND quận Hải Châu Ngày nộp: 14-01-2020 10:22:00 Ngày trả: 22-01-2020 08:46:00 (Sớm hạn)