Quy định về đặt biển hiệu (21/03/2019) Kính gửi tổng đài góp ý 1022 tôi đã ý kiến trên trang Quản lý đô thị là quán ... Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã trả lời
Nút giao thông Lê ĐÌnh Lý (04/03/2019) Xin xem lại nút giao thông đường Lê Đình Lý đoạn cắt qua Nguyễn Hoàng Làm ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký lại khai sinh Mã số hồ sơ: 1553167920104 Cơ quan: UBND phường Nam Dương Ngày nộp: 21-03-2019 18:34:13 Ngày trả: 21-03-2019 18:51:00 (Sá»›m hạn)