Hỏi cách sử dụng ứng dụng thu phí "smart Parking" (23/03/2018) Cho hỏi đậu xe ở đường Bạch Đằng nếu không có smartphone thì đăng ký thế ... Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã trả lời
Ô nhiễm tại con kênh đường Yên Khê 2 giáp với đường Nguyễn ... (13/03/2018) Con kênh chỗ cầu sắt đường Yên Khê 2 giáp với đường Nguyễn Như Hạnh ô nhiễm ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại Mã số hồ sơ: 1521714585430 Cơ quan: Sở Công thương Ngày nộp: 23-03-2018 10:12:27 Ngày trả: 24-03-2018 14:04:00 (Sớm hạn)