Đề xuất một số ý kiến phát triển du lịch tại Đà Nẵng (11/03/2018) Hiện tại, vệt đường đi bộ ở bãi biển Mỹ Khê (đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Trượt pa tanh nơi công cộng (18/03/2018) Hàng chục thanh niên tụ tập trượt patin nơi công cộng, vừa lộn xộn mất mỹ ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) Mã số hồ sơ: 1521538563605 Cơ quan: UBND phường Nam Dương Ngày nộp: 20-03-2018 16:34:00 Ngày trả: 20-03-2018 17:35:00 (Sớm hạn)