Đến tháng 4/2019
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
292219
văn bản qua mạng
giữa 241 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 0:9 ngày 20/04/2019)