Đến tháng 10/2018
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
699867
văn bản qua mạng
giữa 240 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 6:29 ngày 17/10/2018)