Đến tháng 8/2018
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
540790
văn bản qua mạng
giữa 233 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 4:30 ngày 17/08/2018)