Đến tháng 6/2019
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
489774
văn bản qua mạng
giữa 241 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 3:20 ngày 26/06/2019)