Đến tháng 12/2019
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
1030891
văn bản qua mạng
giữa 240 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:37 ngày 12/12/2019)