Đến tháng 12/2018
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
855386
văn bản qua mạng
giữa 256 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 16:51 ngày 11/12/2018)