Đến tháng 2/2019
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
106906
văn bản qua mạng
giữa 241 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 6:45 ngày 16/02/2019)