Đến tháng 9/2019
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
753163
văn bản qua mạng
giữa 241 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:52 ngày 22/09/2019)