Đến tháng 7/2022
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
1042749
văn bản qua mạng
giữa 371 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 20:12 ngày 4/07/2022)