Đến tháng 9/2021
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
1280102
văn bản qua mạng
giữa 313 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:30 ngày 18/09/2021)