Đến tháng 6/2021
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
729627
văn bản qua mạng
giữa 287 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 22:24 ngày 13/06/2021)