Đến tháng 12/2021
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
1760913
văn bản qua mạng
giữa 370 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 8:55 ngày 3/12/2021)