Đến tháng 1/2021
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
94112
văn bản qua mạng
giữa 245 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:45 ngày 23/01/2021)