Đến tháng 7/2020
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
666422
văn bản qua mạng
giữa 238 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 4:39 ngày 7/07/2020)