Đến tháng 10/2020
Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi
1085953
văn bản qua mạng
giữa 239 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 5:9 ngày 20/10/2020)