Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
21 Giao đất, cho thuê đất (chưa được giải phóng mặt bằng) Lĩnh vực Đất đai
22 Giao đất, cho thuê đất (đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng) Lĩnh vực Đất đai
23 Thu hồi đất Lĩnh vực Đất đai
24 Thu hồi đất tổng thể (theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai) Lĩnh vực Đất đai
25 Thông báo thu hồi đất Lĩnh vực Đất đai
26 Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ
27 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai
28 Thẩm định điều kiện giao đất, điều kiện thuê đất Lĩnh vực Đất đai
29 Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Lĩnh vực quản lý Khoáng sản
30 Thủ tục Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (cấp tỉnh) Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ
31 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (cấp tỉnh) Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ
32 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Lĩnh vực Đất đai
33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), hồ sơ tiếp nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực Đất đai
34 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển Lĩnh vực Khoáng sản và tài nguyên nước
35 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
36 Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển Lĩnh vực Khoáng sản và tài nguyên nước
37 Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
38 Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Lĩnh vực Khoáng sản và tài nguyên nước
39 Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước
40 Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Lĩnh vực Khoáng sản và tài nguyên nước

Hiển thị 21 - 40 of 59 kết quả.
của 3