Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
41 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
42 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
43 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
44 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất hoặc bị hỏng) Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
45 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
46 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp, còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực An toàn thực phẩm
47 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường sản phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực) Lĩnh vực An toàn thực phẩm
48 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
49 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
50 Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp
51 Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
52 Cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
53 Cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
54 Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
55 Cấp lại; điều chỉnh; gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận là đại lý kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
56 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực Hóa chất
57 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực Hóa chất
58 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Lĩnh vực Hóa chất
59 Cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp - UBND Thành phố
60 Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

Hiển thị 41 - 60 of 122 kết quả.
của 7