Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
61 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
62 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
63 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
64 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
65 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
66 Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
67 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Hộ tịch
68 Đăng ký lại việc sinh Hành chính tư pháp
69 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
70 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
71 Đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
72 Đăng ký nuôi con nuôi trên thực tế Hộ tịch
73 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) Bổ trợ tư pháp
74 Đăng ký thay đổi, cải chính cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hành chính tư pháp
75 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Hành chính tư pháp - Huyện
76 Đăng ký thôi quốc tịch Việt Nam (dùng cho công dân Việt Nam thường trú trong nước) Quốc tịch
77 Đăng ký việc nuôi con nuôi Hộ tịch
78 Đăng ký việc trở lại quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
79 Đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng Công chứng Bổ trợ tư pháp
80 Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) Bổ trợ tư pháp

Hiển thị 61 - 80 of 80 kết quả.
của 4