Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
21 Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Huyện
22 Thuyên chuyển giáo viên Giáo dục
23 Thuyên chuyển giáo viên Giáo dục - Huyện
24 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục
25 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục - Huyện
26 Thành lập trường Tiểu học tư thục Giáo dục
27 Thành lập trường Tiểu học tư thục Giáo dục - Huyện
28 Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục Giáo dục
29 Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục Giáo dục - Huyện
30 Tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố) Giáo dục
31 Tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh Giáo dục
32 Tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh Giáo dục - Huyện
33 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở Giáo dục - Huyện
34 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Giáo dục
35 công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục
36 Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Giáo dục
37 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Giáo dục

Hiển thị 21 - 37 of 37 kết quả.
của 2