Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
81 Xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Bảo trợ xã hội
82 Xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Bảo trợ xã hội
83 Xác nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí sửa chữa và nâng cấp nhà ở cho đối tượng chính sách người có công Người có công
84 Xét cấp lại sổ lĩnh tiền hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
85 Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng. Người có công
86 Xét cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng người có công cách mạng. Người có công
87 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
88 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
89 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
90 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
91 Đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
92 Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) Bảo trợ xã hội
93 Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) Bảo trợ xã hội

Hiển thị 81 - 93 of 93 kết quả.
của 5