Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
21 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần - Quận Người có công
22 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến Người có công
23 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
24 Giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo Người có công
25 Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Người có công
26 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ Người có công
27 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ Người có công
28 Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
29 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
30 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Bảo trợ xã hội
31 Giải quyết hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất Bảo trợ xã hội
32 Giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Người có công
33 Giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần Người có công
34 Hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
35 Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh Người có công
36 Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh Người có công
37 Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ Người có công
38 Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh, sinh viên Bảo trợ xã hội
39 Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
40 Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội

Hiển thị 21 - 40 of 93 kết quả.
của 5