Tra cứu hồ sơ

Thông tin tra cứu
Số biên nhận
Người nộp hồ sơ
Chủ hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

thống kê sở/ngành thống kê sở/ngành

thống kê quận/huyện thống kê quận/huyện

thống kê phường/xã thống kê phường/xã

thông báo thông báo

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Ngày 10/8/2012, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6530/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 19/1/2010 về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ...

THỐNG BÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN PHẦN MỀM MỘT CỬA PHƯỜNG XÃ

Ngày 15 tháng 8 năm 2012, Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 1265 /SNV-CCHC thông báo kết quả tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc sử dụng phần mềm một...

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Theo Quý vị sự phục vụ của CBCC đối với người dân như thế nào ?
% Bình chọn
34% 963
a. Cực tốt
33% 949
b. Tốt
32% 918
c. Bình thường
1% 18 d. Ý kiến khác

Tổng bình chọn: 2.848

Liên kết Liên kết

SXD.png
BQLKCN.png
GTVT.png
KCNC.png
STP.png
GDDT.png
TNMT.png
YTE.png
SNV.png
STC.png