Trụ điện trên vỉa hè số nhà 48 Ngô Sỹ Liên bị ngã nghiêng, ... (15/12/2017) Kính gửi các cơ quan chức năng! UBND thành phố Đà Nẵng đã mở rộng đường Ngô ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Công ty TNHH Vĩnh Châu khoan cọc nhồi gây ô nhiễm môi ... (14/12/2017) Kính gửi: - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa;. ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mã số hồ sơ: 1513328820718 Cơ quan: UBND phường Thuận Phước Ngày nộp: 15-12-2017 16:06:00 Ngày trả: 15-12-2017 17:58:00 (Sớm hạn)