Chấn chỉnh hoạt động rút tiền từ các máy ATM (24/06/2017) Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng Tôi là người có giao dịch ... Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã trả lời
Ghi sai thông tin trên biển chỉ dẫn xem pháo hoa (18/06/2017) 1.Trên đường Hoàng Thị Loan có một tấm biển chỉ dẫn hướng xem pháo hoa có ... Công dân gửi bình luận (4)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Xác nhận sơ yếu lý lịch Mã số hồ sơ: 1498274683877 Cơ quan: UBND phường Thuận Phước Ngày nộp: 24-06-2017 10:24:00 Ngày trả: 24-06-2017 11:07:00 (Đúng hạn)