Khách du lịch không thanh toán tiền cho khách sạn (25/05/2017) Kính gửi chính quyền TP. Đà Nẵng Bên em có hoạt động kinh doanh khách sạn ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Đường tại khu TĐC Hòa Liên 4 chưa được trải thảm nhựa (19/05/2017) Tôi là người dân sống tại khu TĐC Hòa Liên 4, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng. ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Cấp lại GPLX mô tô bị mất Mã số hồ sơ: 481-20170524092250503 Cơ quan: Tổ 1 cửa (03 Lý Tự Trọng - Đà Nẵng - ĐT: 3886548) Ngày nộp: 24-05-2017 00:00:00 Ngày trả: 25-05-2017 23:01:11 (Sớm hạn)