Phản ánh tình trạng hàn sắt trong khu dân cư tại đường ... (19/10/2016) Tôi muốn phản ánh lại về việc xưởng hàn sắt tại địa chỉ 48 Nhơn Hòa I, phường ... UBND quận Cẩm Lệ đã trả lời
Góp ý nút giao thông ở bùng binh Điện Biên Phủ, Lê Độ, ... (18/10/2016) Tôi xin góp ý nút giao thông ở giao lộ Điện Biên Phủ, Lê Độ, Nguyễn Tri Phương ... Công dân gửi bình luận (2)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai sinh Mã số hồ sơ: 1477277398329 Cơ quan: UBND xã Hòa Khương Ngày nộp: 24-10-2016 09:49:00 Ngày trả: 24-10-2016 10:11:00 (Đúng hạn)