Góp ý về giữ xe tại Bưu điện cầu Sông Hàn (23/09/2016) Kính gửi Ban lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền. Tại Bưu điện Vietnampost ... UBND quận Hải Châu đã trả lời
Ô nhiễm tiếng ồn do loa phóng thanh (22/09/2016) Hình thức tuyên truyền bằng loa phóng thanh bây giờ có còn hữu hiệu, hay ... UBND quận Hải Châu đã trả lời
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đăng ký hộ kinh doanh Mã số hồ sơ: 1474532109749 Cơ quan: UBND quận Ngũ Hành Sơn Ngày nộp: 22-09-2016 15:13:00 Ngày trả: 28-09-2016 15:35:00 (Trễ hạn)