Để xe xích lô, xe bò gây cản trở giao thông tại đường ... (28/07/2017) Hiện nay tại K338 Hoàng Diệu (gần số nhà từ K338 H85-89) có 1 số hộ dân để ... Đã chuyển Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Nhà máy gỗ tại kiệt 187 Lê Trọng Tấn xả bụi ngập nhà dân (25/07/2017) Nhà máy gỗ ngay khu gia đình quân nhân, cục hậu cần quân khu V (khu 309), ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Đổi GPLX bị hỏng Mã số hồ sơ: 481-20170728080633433 Cơ quan: Tổ 1 cửa (03 Lý Tự Trọng - Đà Nẵng - ĐT: 3886548) Ngày nộp: 28-07-2017 00:00:00 Ngày trả: 28-07-2017 23:01:58 (Sớm hạn)